HurtowniaSklep detaliczny

Ochrona środowiska

INFORMACJE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

W trosce o ochronę środowiska firma Hurtel Sp. z o.o. nawiązała współpracę z CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. i przekazała tej Organizacji obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nasza firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadzonym przez GIOŚ, pod numerem rejestrowym: E0015716WBW

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym., każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oznaczonego specjalnym symbolem (przekreślony kosz), przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania bezpłatnie zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Urzędy gminy mają obowiązek udostępnić mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice informacyjne) informację o punktach znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych*. Konsumenci indywidualni mogą oddać zużyty sprzęt przy zakupie nowego pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż kupowany.

W Zielonej Górze punkt zbierania prowadzi ZGKiM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kostrzyńska 11 65-127 Zielona Góra tel. (068) 322 91 38

Poprzez segregację odpadów, w szczególności pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów zbierania takiego sprzętu, gospodarstwa domowe przyczyniają się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska. Nie wywiązanie się użytkownika z obowiązku segregowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umieszczenie go z innymi odpadami oraz nie oddanie do punktu zbierania takiego sprzętu ustawowo zagrożone jest karą grzywny.

AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Wszystkie aktualne przepisy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym można znaleźć na stronach internetowych:Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.plMinisterstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług
zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania
lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel